Světlo ve stájích a dojírnách

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Světlo ve stájích a dojírnách. Autoři: DOLEŽAL, Oldřich a ČERNÁ, Daniela.. Česká republika. Metodické listy 80-86454-74-6. 2006-08-08.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované, metodiky, software
Interní odkaz6323.pdf
Abstrakt

Jsou doporučeny vhodné parametry osvětlení staveb pro chov dojnic. Doplněno konkrétními návrhy na distribuci světla do životní zóny dojnic.

PDF ke staženíí 6323
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat