Syrové kravské mléko a mléčné výrobky

KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Syrové kravské mléko a mléčné výrobky. Mlékařské listy, 2014, roč. 25(143), s. 7-12. ISSN 1212-950X.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14031.pdf
Abstrakt

V letech 1989 až 2012 se v ČR zvýšila roční dojivost na krávu z přibližně 3 982 na 7 433 litrů, to je o 3 451 litrů a 87 %, výrazněji se však nezměnily méně příznivé ekonomické ukazatele výroby mléka. Desetiprocentní míru rentability by při zjištěných nákladech 62 500 Kč na krávu a rok a 8,50 Kč na litr mléka (dojivosti cca 7 350 litrů) zajistila cena syrového mléka kolem 9,60 Kč za litr mléka. Tato cena byla výrobcům mléka v průměru vyplacena za leden 2014 (9,66 Kč), zřetelně nižší cena mléka byla v letech 2012 a 2013 (7,68 a 8,51 Kč). Od vstupu ČR do EU v roce 2004 kompenzoval růst užitkovosti krav pokles jejich stavů a stabilizoval objem vyráběného mléka. Z vývoje cen (syrového) mléka a mléčných výrobků lze usuzovat na skutečnost, že nejvyšší zisk z výroby a prodeje mléčných výrobků dosahuje obchod, nejnižší pak chovatelé krav.

ProjektVýzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu