Systém hodnocení hybridů kukuřice (Zea Mays L.) pro potřeby praxe

LOUČKA, Radko, NEDĚLNÍK, J., LANG, J., JAMBOR, Václav, TŘINÁCTÝ, Jiří, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, J. Systém hodnocení hybridů kukuřice (Zea Mays L.) pro potřeby praxe. Úroda, 2015, roč. 63(12, vědecká příloha), s. 105-111. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15170.pdf
Abstrakt

Na základě potřeb praxe hodnotit hybridy kukuřice jednotným systémem, ve kterém byly hybridy kukuřice sklizeny při stejném stupni zralosti. Společný projekt vznikl pod koordinací Zemědělského výzkumu, spol. sr.o. Troubsko. Cílem experimentů v Troubsku a v Praze Uhříněvsi bylo porovnat vobou lokalitách hybridy srůznou raností (rané a středně rané), způsobem dozrávání rostliny (stay–green a rovnoměrně dozrávající), různým typem zrna (s moučnatým a sklovitým endospermem) a zařazení mezi silážní nebo zrnové. Vletech 2012 až 2014 bylo vkaždé lokalitě testováno zhruba 20 různých hybridů, které byly vobou lokalitách pěstovány. Testace i hodnocení hybridů probíhalo jednotnými postupy, které vyústily v certifikovanémetodiky, zdarma dostupné všem zájemcům zpraxe. Rozdíly mezi lokalitami a ročníky jsou u jednotlivých hybridů prezentovány.

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat