Systém sběru a uchování zdravotních dat v kontrole užitkovosti prasat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Systém sběru a uchování zdravotních dat v kontrole užitkovosti prasat. Autoři: ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil.. Česká republika. Certifikovaná matodika 978-80-7403-230-1. 2020-04-21.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz20043.pdf
Abstrakt

Sledování výskytu a selekce na vrozené vývojové vady jsou součástí řady šlechtitelských programů. V českém národním programu CzePig se při výskytu vrozených vývojových vad u plemenných prasat uplatňuje negativní selekce zvířete (případně selekce celého vrhu), ale výskyt od ukončení kontroly dědičnosti zdraví v roce 2011 není centrálně evidován. Cílem metodiky je proto analyzovat možnosti sledování vývojových vad (jako reprezentantů kategorie zdravotních znaků) a vytvořit systém evidence jejich výskytu u plemenných prasat.

ProjektVytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
Ke stažení 20043
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat
Pracovní skupinaPrasata