Systém výběru silážních přípravků

LOUČKA, Radko. Systém výběru silážních přípravků. Krmivářství, 2009, roč. 13(2), s. 24-27. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9029.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo shromáždit údaje o silážních přípravcích a vytvořit systém, podle kterého by bylo možné tyto přípravky třídit. Podkladem byly údaje o silážních přípravcích získané od jejich výrobců nebo distributorů, údaje z literatury a výsledky pokusů se silážními přípravky na pracovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze. Podle vytvořeného systému lze silážní přípravky zařadit do několika kategorií. Pracovníkům zemědělské praxe pomůže v lepší orientaci v poměrně široké nabídce přípravků a k jejich cílenému výběru.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat