Systémy ustájení laktujících prasnic aneb Od klecí po alternativy - 1. díl Permanentní klecové ustájení

SEKYROVÁ, Veronika, ILLMANN, Gudrun a ŠÁROVÁ, Radka. Systémy ustájení laktujících prasnic aneb Od klecí po alternativy - 1. díl Permanentní klecové ustájení. Selská revue, 2024, roč. 2024(2), s. 133-135. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz24061.pdf
Abstrakt

Permanentní klecové utájení je celosvětově rozšířený trend v reprodukčních chovech prasat. Prasnice jsou po celou dobu laktace fixované v klecích, aby se předešlo možné mortalitě selat. Nemožnost volného pohybu a interakce s vrhem má dopad na projevy přirozeného a mateřského chování prasnic. Tato omezení mohou negativně působit na welfare, proto je vhodné přistoupit k alternativním systémům ustájení, které budou přizpůsobeny přirozeným projevům prasnic i selat.

ProjektNové směry v produkci selat s důrazem na welfare, ochranu životního prostředí a ekonomiku produkce, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníEtologie