Technika výkrmu prasat oddělených podle pohlaví

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Technika výkrmu prasat oddělených podle pohlaví. Autoři: ŠEVČÍKOVÁ, Světlana a KOUCKÝ, Milan.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-009-3. 2008-12-09.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz8208.pdf
Abstrakt

Metodika zohledňuje odlišnosti v produkci podle pohlaví, dochází tak k využití přirozených biologických rezerv pro ukazatele užitkovosti a jatečné hodnoty. Klasifikace SEUROP ukazuje vyšší kvalitu finálního produktu. Doporučuje se využití všude, kde to provozní podmínky umožňují.

Ke stažení 8208
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce