Technologická hodnota a nutriční složení křepelčích vajec

STAROSTA, Filip a HYÁNKOVÁ, Ludmila. Technologická hodnota a nutriční složení křepelčích vajec. Náš chov, 2012, roč. 72(10), s. 35-36. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12117.pdf
Abstrakt

Technologická hodnota a nutriční složení vajec byly analyzovány u dvou linií japonských křepelek (HG a LG), které byly dlouhodobě selektovány na tvar růstové křivky bez ovlivnění dospělé hmotnosti. Výsledky prokázaly, že tvar růstové křivky ovlivňuje především technologickou hodnotu a nutriční složení bílku. Relativně rychlý růst bezprostředně před nástupem snášky (typický pro linii HG) byl spojen s nižší produkcí bílku (nižší hmotností bílku), který obsahoval vyšší koncentrací sušiny a bílkovin. To se projevilo ve vyšší technologické hodnotě bílku (ve vyšších hodnotách Haughových jednotek).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat