Technologický postup sklizně vybraných odrůd luskovin pěstovaných na dvou lokalitách

LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr, JAMBOR, V. a DOSTÁLOVÁ, R., 2022 Technologický postup sklizně vybraných odrůd luskovin pěstovaných na dvou lokalitách. In Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2021. Úroda 12/2022, vědecká příloha časopisu: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko a další, s. 315-322. ISSN 0139-6013
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz22182.pdf
Abstrakt

Hrách polní Pisum sativum L. byl pěstován na dvou stanovištích 2 roky s cílem získat informace o výživných hodnotách a vhodnosti termínu sklizně za účelem konzervace silážováním. První pokus proběhl v lokalitě Brťov u Velkých Opatovic. Byl zaměřen na získání informací o výživné hodnotě siláží. Silážována byla odrůda hrachu úponkového Gambit a pelušky Arvika. Lepší ukazatele kvality siláže a nejnižší ztráty byly dosaženy s hrachem Gambit. Arvika měla lepší biozplynovatelnost. Druhý pokus proběhl na pozemcích Agritec v Šumperku pokus se 7 odrůdami hrachu úponkového. Porovnávány byly s listovým hrachem Protecta a pelušky úponkového typu Turnia. Nejlepší výsledky byly s úponkovým hrachem odrůdy Gambit. Výživové hodnoty i výnosy hrachu listové odrůdy Protecta byly s úponkovým hrachem srovnatelné.

ProjektDomácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat