Technologie konzervace píce s vysokou sušinou přídavkem kyseliny citronové

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Technologie konzervace píce s vysokou sušinou přídavkem kyseliny citronové. Autoři: LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/01/2022. 2022-03-29.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz22060.pdf
Abstrakt

Cílem bylo ověření návrhu technologie konzervace středně obtížně silážovatelné píce s vysokou sušinou nad 50 % do kulatých obřích balíků pomocí aplikace kyseliny citronové v kombinaci s bakteriemi Lactobacillus plantarum. Technologie byla úspěšně ověřena v poloprovozních podmínkách na farmě pana Pavla Vávry v Hrusicích. Vyrobené krmivo s označením „haylage“ bylo následně zkrmeno ovcím plemene Texel. Byla potvrzena hypotéza, která spočívala v předpokladu, že kyselina citronová prodlouží aerobní stabilitu vyrobené siláže v obřích balících alespoň na 7 dnů, resp. o 2 dny déle než u kontrolních balíků bez konzervantů.

ProjektTransfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat