Technologie silážování s využitím kombinovaných přípravků

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Technologie silážování s využitím kombinovaných přípravků. Autoři: LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/09/2018. 2018-07-24.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18132.pdf
Abstrakt

Cílem předložené technologie je použití kombinaci mikrobiálního a chemického přípravku při silážování pícnin, lehce, středně i obtížně silážovatelných. Využitím efektu produkce kyseliny mléčné bakteriemi mléčného kvašení Lactobacillus plantarum MTD/1 a baktericidního účinku oxidu dusičitého NO2 (vytvořeného z dusitanu sodného) dojde ke snížení ztrát sušiny a tím i ke zlepšení ekonomiky výroby siláže.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat