Technologie sklizně a konzervace kukuřice s využitím metod precizního farmaření

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Technologie sklizně a konzervace kukuřice s využitím metod precizního farmaření. Autoři: LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, NEDĚLNÍK, Jan, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, HOMOLKA, Petr a LANG, Jaroslav.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/03/2022. 2022-03-29.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz22056.pdf
Abstrakt

Technologie sklizně a konzervace kukuřice s využitím metod precizního farmaření je pro farmáře velkou výzvou. Efektivně mohou odhadnout vhodnou dobu sklizně kukuřice. Z naměřených výživných hodnot kukuřice přímo na poli mohou nejenom plánovat využití krmiv ve výživě skotu, ale i operativně ovlivňovat aplikaci silážních přípravků. U hotových siláží mohou zjistit nejenom výživnou hodnotu, ale s využitím nového softwaru i potenciální produkci mléka z hektaru nebo z jednotky sušiny. Multi a hyperspektrálním snímáním pozemků a porostů lze zjistit jejich stav a podle toho cíleně aplikovat hnojiva či přípravky na ochranu rostlin, predikovat problémy, a hlavně včas zasáhnout a učinit nápravu, zejména pokud je problém v počátcích.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat