Technologie ustájení prasnic bez dlouhodobého omezení pohybu prasnice

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Technologie ustájení prasnic bez dlouhodobého omezení pohybu prasnice. Autoři: VÁCLAVKOVÁ, Eva, DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/04/2015. 2015-04-30.
Kateg. publikaceUžitný vzor, prototyp, právní norma, ověřená technologie
Interní odkaz15063.pdf
Abstrakt

Technologie ustájení se týká použití porodního kotce pro prasnice, který musí splňovat podmínky dané minimálními standardy pro ochranu hospodářských zvířat. Podstata spočívá v tom, že je vybaven pevnou přepážkou a pohyblivou přepážkou, kdy pevnou přepážkou je stabilně rozdělen kotec na část jen pro selata, kde je umístěno jejich ložiště, krmítko i napáječka, a na společnou část pro prasnici a selata.Porodní kotec pro prasnice umožňuje snadnou i bezpečnou práci ošetřovatelům a pohodlný i bezpečný pohyb zvířatům v kotci. Navíc selata i prasnice mají své oddělené části, přičemž selata mohou volně pobíhat v celém prostoru kotce, což vše zlepšuje pohodu zvířat.

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
OdděleníChov prasat