Technologie ustájení prasnic bez dlouhodobého omezení pohybu prasnice

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Technologie ustájení prasnic bez dlouhodobého omezení pohybu prasnice. Autoři: VÁCLAVKOVÁ, Eva, DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/04/2015. 2015-04-30.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz15063.pdf
Abstrakt

Technologie ustájení se týká použití porodního kotce pro prasnice, který musí splňovat podmínky dané minimálními standardy pro ochranu hospodářských zvířat. Podstata spočívá v tom, že je vybaven pevnou přepážkou a pohyblivou přepážkou, kdy pevnou přepážkou je stabilně rozdělen kotec na část jen pro selata, kde je umístěno jejich ložiště, krmítko i napáječka, a na společnou část pro prasnici a selata.Porodní kotec pro prasnice umožňuje snadnou i bezpečnou práci ošetřovatelům a pohodlný i bezpečný pohyb zvířatům v kotci. Navíc selata i prasnice mají své oddělené části, přičemž selata mohou volně pobíhat v celém prostoru kotce, což vše zlepšuje pohodu zvířat.

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
OdděleníChov prasat