Tepelně-izolační vlastnosti srsti dojnice a telete

KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a LENDELOVÁ, J., 2009 Tepelně-izolační vlastnosti srsti dojnice a telete. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2009. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 44-46. ISSN 978-80-7403-025-3
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz9199.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo zjistit a porovnat změny v tepelně-izolační vlastnostech srsti dojnic (matek) a telat (mláďat) na mléčné výživě v závislosti na teplotě vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu. Výsledky potvrzují, že kvalita srsti hraje významnou roli v odolnosti vůči teplotním podmínkám prostředí a zjištěná tepelná vodivost svědčí o jejich dobrých tepelně – izolačních vlastnostech u telat i u dojnic. Zvýšenou relativní vlhkost vzduchu však významně narušuje tyto tepelně izolační vlastnosti.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat