Tepelný stres dojnic - zdraví, produkce a reprodukce

ILLEK, Josef, KUDRNA, Václav, MATĚJÍČEK, M., NOVÁK, Pavel a SLAVÍK, P. Tepelný stres dojnic - zdraví, produkce a reprodukce. Náš chov, 2007, roč. 67(6), s. 63-65. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7103.pdf
Abstrakt

Práce poskytuje návod, jak minimalizovat nepříznivý vliv tepelného stresu na produkci mléka a koncentraci složek mléka prostřednictvím výživy.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat