Testované hybridy kukuřice v roce 2008 ve VÚŽV Uhříněves

TYROLOVÁ, Yvona. Testované hybridy kukuřice v roce 2008 ve VÚŽV Uhříněves. Náš chov, 2009, roč. 69(3), s. 84-85. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9019.pdf
Abstrakt

V příspěvku jsou uvedeny výsledky hybridů kukuřic, které byly testovány ve VÚŽV. Byly zde porovnány obsahy živin a výnosy jednotlivých částí rostlin. Podle těchto parametrů se určuje, zda je hybrid vhodný pro pěstování kukuřice na siláž z celých rostlin nebo na LKS.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat