Testy aditivity v analýze dvojného třídění bez opakování

ŠIMEČKOVÁ, Marie, ŠIMEČEK, Petr a RASCH, D., 2009 Testy aditivity v analýze dvojného třídění bez opakování. In Robust 2008. Praha: Jednota českých matematiká a fyziků, s. 417-424. ISSN 978-80-7015-004-7
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz9121.pdf
Abstrakt

Předpokládáme smíšený model analýzy dvojného třídění s pouze jedním pozorováním pro každou kombinaci efektů. Zajímá nás test přítomnosti interakce. Článek shrnuje vlastnosti pěti takových testů aditivity: Tukeyho testu, Mandelova testu, Johnsonova – Graybillova testu, Tusselova testu a lokálně nejlepšího invariantního testu. Tyto testy byly odvozeny pro model s pevnými efekty. Je navržena modifikace Tukeyho testu, která zvyšuje sílu tohoto testu pro obecnou interakci. Dále uvedeme empirickou formuli pro výpočet minimálního rozsahu výběru pro Johnsonův – Graybillův test.

OdděleníBiometrická jednotka