Testy výkrmnosti a jatečné hodnoty ovcí v roce 2010

PINĎÁK, A., MILERSKI, Michal a BUCEK, P. Testy výkrmnosti a jatečné hodnoty ovcí v roce 2010. Náš chov, 2011, roč. 71(4), s. 42-43. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11035.pdf
Abstrakt

U potomstva cca 20-ti beranů ročně je prováděná testace výkrmnosti a jatečné hodnoty jehňat včetně jatečných rozborů. Výkrmnost se hodnotí na základě přírůstků skupiny minimálně 10 jehňat obou pohlaví po jednom plemeníkovi či jedné hybridní kombinace, Jatečná hodnota se stanoví na skupině 7 (minimálně 5) beránků, přičemž jsou sledovány: jatečná výtěžnost v %, subjektivní hodnocení zmasilosti a protučnělosti jatečně upravených těl podle systému SEUROP, podíl kýty v %, podíl masa v kýtě v %, podíl ledvinového loje v % a plocha nejdelšího hrudního a bederního svalu za posledním žebrem v cm2.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat