The Economic Importance of the Losses of Cow Milk Due to Mastitis: a Meta-Analysis

KVAPILÍK, J., HANUŠ, O., SYRŮČEK, J., VYLETĚLOVÁ-KLIMEŠOVÁ, M. & ROUBAL, P. The Economic Importance of the Losses of Cow Milk Due to Mastitis: a Meta-Analysis. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, 20, 1483-1497. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v databázi SCOPUS
Interní odkazhttp://_data/publikace/14178.pdf