The effect of oviposition time and housing system on egg quality in Lohmann LSL and Czech Hen

TŮMOVÁ, Eva, CHARVÁTOVÁ, V. a ENGLMAIEROVÁ, Michaela., 2013 The effect of oviposition time and housing system on egg quality in Lohmann LSL and Czech Hen. In World’s Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement. Bergamo, Italy: World´s Poultry Science Association, s. 1-6. ISSN 0043-9339
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz13110.pdf
Abstrakt

The effect of collection time (6.00, 10.00 and 14.00 h) and housing system (cage vs litter) on egg quality characteristics were evaluated in white egg genotypes (hybrid Lohmann LSL and pure breed Czech Hen). The experiment was carried out from 20 to 60 weeks of age. Oviposition time was evaluated during laying cycle at 6.00, 10.00 and 14.00 h. Eggs for quality assessment were collected in a four week interval, two days in row, all eggs laid from each cage or litter pen at each collection time (total 1469 eggs). A significant interaction (P=0,034) in oviposition of housing and genotype was detected, both genotypes had different laying pattern. The highest number of eggs (30,7 %) was laid in Czech Hen at 6.00 h on litter and the lowest (0,9%) at 10.00 h in cages by the same genotype. Housing on litter delayed time of oviposition. The significant interaction (P

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce