The Effect of Sex, Weight and Lean Meat Content on the Pig Carcass Realization

VÍTEK, Martin, DAVID, Libor, VALIŠ, L.ibor a PULKRÁBEK, Jan. The Effect of Sex, Weight and Lean Meat Content on the Pig Carcass Realization. Research in Pig Breeding, 2012, roč. 6(2), s. 97-101. ISSN 1802-7547.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12198.pdf
Abstrakt

Into the observation were included 460 final hybrids of pig carcasses. The sample of carcasses was evaluated on the base of the current valid Czech price-mask. The observation focused closely on the sex, carcass weight and the lean meat content and its effect on the cash sales in selected categories. The fattening of gilts is more effective then by barrows. The difference makes 1.64 CZK on one kg of the carcass. The best price evaluation reached the weight categories from 80.0 to 89.9 kg and from 90.0 to 99.9 kg (cash sales 43.02 and 42.8 CZK/kg of carcass). Best evaluated SEUROP grades were the E (55.0 – 59.9%) and the S class (more than 60.0%) where the cash sales reached 43.5 respectively 43.6 CZK/kg of carcass).

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
OdděleníChov prasat