The effects of live yeast Saccharomyces cerevisiae on postweaning diarrhea, immune response, and growth performance in weaned piglets

TRČKOVÁ, M., FALDYNA, M., ALEXA, P., ŠRÁMKOVÁ ZAJACOVÁ, Z., GOPFERT, E., KUMPRECHTOVÁ, D., AUCLAIR, E. & D´INCA, R. The effects of live yeast Saccharomyces cerevisiae on postweaning diarrhea, immune response, and growth performance in weaned piglets. Journal of Animal Science, 2014, 92, 767-774. ISSN .
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkazhttp://_data/publikace/14182.pdf