The effects of wilting and biological and chemical additives on the fermentation process in field pea silage

TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. The effects of wilting and biological and chemical additives on the fermentation process in field pea silage. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 427-432. ISSN 1212-1819.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz11090.pdf
Abstrakt

The objectives of the study were to evaluate the effects of wilting and additives on the fermentation quality of field pea silage, and to determine the rumen degradability of organic matter of pea silages. As additives, a commercial bacterial inoculant (1 g/t) containing homofermentative lactic acid bacteria and a chemical additive (4 l/t) were used.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat