The influence of food restriction on the small bowel: Does intensive short-term food restriction lead to weight loss?

MAKOVICKÝ, P., TŮMOVÁ, Eva, VOLEK, Zdeněk, MAKOVICKÝ, P., ARNONE, J.M., ŠVECOVÁ, I. a SAMASCA, G. The influence of food restriction on the small bowel: Does intensive short-term food restriction lead to weight loss?. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 2017, 118, 361-365. ISSN 0006-9248.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz17066.pdf
Abstrakt

The objective of this study was to show morphological changes in the small intestine of Hyplus broiler rabbits following an eight-day food restriction programme. The control group (C) received food ad libitum (ADL) for the duration of the experiment. Group R1 received 50g of food per day, and group R2 received 65g of food per day. After the food restriction diet had been completed, groups R1 and R2 were returned to ad libitum feeding. After food restriction and at the end of the experiment, the longest small bowel measurement was recorded in the C group. In the C group, after food restriction, the villi height was signifi cantly higher, compared to that in R1 and R2 groups and at the end of the experiment, the villi were signifi cantly higher in R1 and R2 groups. After food restriction, the values of crypts depth were approximately similar in all groups, and the end of experiment, the depth of crypts were deepest in R1and R2 groups, as compared to that in C group. The full process is followed by weight loss to the end of the experiment. These data suggest that intensive short-term food restriction followed by ADL feeding has effect on weight loss (Fig. 3, Ref. 30).

ProjektŘešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce