The oestrogen receptor gene (ESR) PvuII polymorphism genotype and allele frequencies in Czech Large White and Landrace

GOLIÁŠOVÁ, Eliška a DVOŘÁK, J. The oestrogen receptor gene (ESR) PvuII polymorphism genotype and allele frequencies in Czech Large White and Landrace. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2005, roč. 53(2), s. 33-38. ISSN 1211-8516.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5082.pdf
Abstrakt

Genotype and allele frequencies of the oestrogen receptor gene (ESR) PvuII restriction site were investigated in populations of the main Czech maternal breeds. 1253 sows and gilts and 396 boars in Large White and 334 sows and gilts and 318 boars in Landrace were genotyped from blood samples by the modified PCR-RFLP procedure as described in Short et al. (1997). In Large White, the frequency of allele B was about 0.51. In Landrace, the frequency of allele B reached of 0.02 for boars and 0.03 for sows.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat