The relationship of energetic and mineral metabolism in dairy cows

TOMENENDÁLOVÁ, Jaroslava, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr, STANĚK, Stanislav a DOUBEK, Jaroslav., 2017 The relationship of energetic and mineral metabolism in dairy cows. In Animal Physiology. Stará Lesná, Slovakia: Institute of Animal Physiology;, s. 77. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17079.pdf
Abstrakt

Subclinical hypocalcemia and strong negative nutrient/energy balance with high rates of lipid mobilisation are common complications of peripartum period in dairy cows. Both conditions significantly predispose individuals to the occurrence of a wide range of veterinary and economically significant diseases [1,2,3]. The aim of the study was to compare the relationship of the lactation number, the energy balance monitored by non-esterified fatty acids (NEFA) and mineral metabolism, especially the serum calcium concentration in pluriparous dairy cows.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat