Toxické látky v krmivovém řetězci

KOUKOLOVÁ, Marie. Toxické látky v krmivovém řetězci. Krmivářství, 2014, roč. 18(5), s. 14-16. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14154.pdf
Abstrakt

Z pohledu výživy hospodářských zvířat představuje rostlinná výroba základní článek potravinového řetězce. Více jak 80 % vyprodukované rostlinné hmoty na zemědělské půdě vstupuje přes krmiva do potravinového řetězce a přes hospodářská zvířata se přetváří na potravinové produkty. S tímto procesem souvisí vysoký výskyt reziduí cizorodých látek v potravinách živočišného původu (více než 80 %), které pochází z krmiv (výskyt cizorodých látek z vody, vzduchu aj. je méně častý než z krmiv). Je tedy důležité, aby si zemědělská praxe uvědomila, že na bezpečnost krmiv a potravin by se měl brát velký zřetel.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat