Trendy rozvoje výživy a chovu dojnic při zvyšování efektivnosti výroby mléka

KUDRNA, Václav a JOCH, Miroslav., 2018 Trendy rozvoje výživy a chovu dojnic při zvyšování efektivnosti výroby mléka. In Lazarove dni výživy a veterinarnej dietetiky XIII.. Košice, Slovakia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, s. 1-7. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18284.pdf
Abstrakt

Jedním ze zásadních limitujících faktorů efektivního chovu dojnic je jejich racionální výživa. Společně s přátelskou technologií, bezstresovým prostředím a dobrým mikroklimatem musí výživa a krmná technika zajistit dobrý zdravotní a fyziologický stav, optimální kondici a dobrou plodnost, a hlavně efektivní mléčnou produkci. Výživa dojnic, jako jednoho z hlavních konzumentů objemných krmiv, zajišťuje bezprostřední spojení organizmu s životním prostředím. Množství a kvalita krmiv, resp. živin v nich, má vliv nejen na stav organizmu, ale i na životní prostředí. Složení krmné dávky výrazně ovlivňuje i produkci skleníkového plynu – metanu. Jedním z jeho hlavních producentů je i zemědělská výroba, mj. i fermentace krmiv v bachoru u přežvýkavců.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat