Trendy v ustájení prasat

ROZKOT, Miroslav. Trendy v ustájení prasat. Náš chov, 2016, roč. 76(8), s. 85-87. ISSN .