Tvorba metanu v trávicím traktu zvířat

MAROUNEK, Milan. Tvorba metanu v trávicím traktu zvířat. Náš chov, 2021, roč. 81(1), s. 52-55. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21004.pdf
Abstrakt

Skleníkové plyny absorbují infračervené záření vyzařované Zemí, což vede k vzrůstu zemské teploty. Hlavní skleníkové plyny jsou oxid uhličitý, metan a vodní pára. Chov hospodářských zvířat, na prvním místě přežvýkavců, spolu s rýžovými poli jsou hlavními zdroji metanu v zemědělství. Tento přehledný referát popisuje mikrobiální synthesu metanu, interakce metanogenů s dalšími mikroorganismy a možnosti jejich inhibice. Nejnižší produkce metanu vztažená na jednotku produkce je u zvířat s vysokou užitkovostí.

OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce