Typy silážních konzervantů

TYROLOVÁ, Yvona. Typy silážních konzervantů. Krmivářství, 2004, roč. 8(1), s. 22-24. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz4029.pdf
Abstrakt

Podle účinné látky se konzervanty rozdělují na biologické a chemické. Biologické obsahují buď pouze bakterie mléčného kvašení a nazývají se bakteriální nebo kromě těchto bakterií obsahují i enzymy a říká se jim enzymaticko-bakteriální. Chemické přípravky jsou většinou tvořeny organickými kyselinami nebo jejich solemi. Pro výběr vhodného aditiva je znalost složení přípravků důležitá.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat