Účinky Orlistatu při různém obsahu v dietě potkanů

MAROUNEK, Milan, VOLEK, Zdeněk a TAUBNER, Tomáš., 2021 Účinky Orlistatu při různém obsahu v dietě potkanů. In Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 16-17. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21107.pdf
Abstrakt

Orlistat ve vyšších koncentracích (300 mg/kg diety) zvýšil koncentraci cholesterolu v séru. Při koncentraci 600 mg/kg zvýšil také sérovou koncentraci triglyceridů. V exkrementech se koncentrace tuku zvýšila úměrně koncentraci Orlistatu v dietě.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce