Účinnost čištění a dezinfekce dojicího zařízení pro ovce

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a MARKOVÁ, M. Účinnost čištění a dezinfekce dojicího zařízení pro ovce. Veterinářství, 2009, roč. 59(2), s. 110-114. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9056.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat účinnost procesu čištění a dezinfekce v průběhu ručního a strojního dojení na základě stanovení vybraných mikrobiologických ukazatelů. Bylo zjištěno, že vzorky mléka ručně dojených ovcí obsahovaly signifikantně nižší počet somatických buněk, počet celkových mikroorganismů, počet koliformních baktérií a počet Escherichia coli i koagulázo-pozitivních stafylokoků v porovnání se vzorky mléka ovcí dojených strojem.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat