Účinnost čištění a dezinfekce dojicího zařízení pro ovce

MALÁ, Gabriela, ŠVEJCAROVÁ, M., KNÍŽEK, Josef a PEROUTKOVÁ, P., 2010 Účinnost čištění a dezinfekce dojicího zařízení pro ovce. In IX. Konference DDD  Přívorovy dny. Praha: Sdružení DDD, s. CD. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10154.pdf
Abstrakt

Mléko je v průběhu dojení vystaveno sekundární kontaminaci (celkové počty mikroorganismů, koliformní bakterie, aj.). Jejími hlavními zdroji jsou znečištěné povrchy mléčné žlázy i jejího okolí, ruce a oblečení dojiče, prostředí stáje nebo dojírny, dojicí zařízení, voda a také další manipulace s mlékem. Jedním z nejzávažnějších zdrojů kontaminace mléka jsou dojicí stroje. Sebemenší zbytky mléka jsou velmi dobrou živnou půdou pro mikroorganismy, které při nedodržení postupu a zásad čištění a dezinfekce dojicího zařízení významně zhoršují výslednou kvalitu mléka. Cílem práce je zjistit účinnost čištění a dezinfekce dojicího zařízení ve třech chovech dojných ovcí.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat