Účinnost dezinfekčních prostředků na Africký mor prasat v provozních podmínkách

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Účinnost dezinfekčních prostředků na Africký mor prasat v provozních podmínkách. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 82-84. ISSN 978-80-7403-263-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21204.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na hodnocení účinnosti dezinfekčních přípravků ve stájích pro chov různých věkových kategorií prasat (porodna pro prasnice, odchovu selat a výkrmna prasat). V provozních podmínkách stájí pro chov prasat došlo ve vzorcích po dezinfekci u dezinfekčních přípravků obsahujících tři různé aktivní látky účinné na virus Afrického moru prasat (peroxidy, jodofory a glutaraldehyd) ke snížení celkového počtu mikroorganismů o 3 logaritmické řády z 106 na 103 na 1 cm2 povrchu. Kromě použití účinných dezinfekčních přípravků je nezbytné v první řadě dodržení technologického postupu sanitace. Dále je třeba mít na zřeteli také úroveň mikrobiální kontaminace stájí včetně odolnosti mikroorganismů, vlastnosti a způsob použití dezinfekčních prostředků.

ProjektAfrický mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat