Účinnost ochlazování dojnic při tepelném stresu

DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a MAŠATA, Ondřej. Účinnost ochlazování dojnic při tepelném stresu. Náš chov, 2004, roč. 64(9), s. 32-34. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz4146.pdf
Abstrakt

Na základě experimentů byl vytvořen model kvantifikace tepelného stresu . Nejvíce jsou TS ovlivněny dojnice s vysokou užitkovostí ( nad 8000 kg). Z možných způsobů ochlazování je nejúčinnější evaporační ochlazování ( sníží úroveň TS dle systému až o 13%), zatímco zvýšená ventilace vzduchu ( cca 2 m.s-1)ve stáji pouze o 5%. Tento způsob ochlazování je účinný pouze u nízkoužitkových dojnic ( do 5000 kg mléka za laktaci). Evaporační ochlazování sníží TS u vysokoprodukčních dojnic při teplotách nad 30 st.Cpouze částečně.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat