Účinnost různých způsobů asanace ovčínů

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2011 Účinnost různých způsobů asanace ovčínů. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 59-61. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11188.pdf
Abstrakt

Dobrá hygiena je základní součástí dobrého ustájení. Cílem práce bylo zjistit úroveň mikrobiální kontaminace povrchu obvodového pláště a technologických zařízení při různém zpusobu asanace ovčínů. Mikrobiální kontaminace povrchů obvodového pláště (dřevo, zdivo) a technologických zařízení (krmný žlab, napajedlo) byla sledována u 3 ovčínů po vyskladnění a po jednom ze tří způsobů asanačních zásahů (suché čištění, pěnové mytí + dezinfekce, suché čištění + bílení). V individuálních stěrech byl stanoven celkový počet mikroorganismů. Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny Kruskal-Wallisovou Anovou v programu Statistica. Z výsledků vyplynulo, že jak suché čištění, tak dezinfekce i bílení statisticky významně sniřuje mikrobiální kontaminaci povrchů vnitřních konstrukcí pláště objektů pro zimní ustájení ovcí a technologického zařízení ovčínů.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat