Ultrasound measurement traits and selection of young animals of Aberdeen Angus cattle in the Czech Republic

SVITÁKOVÁ, Alena, BRZÁKOVÁ, Michaela, NOVOTNÁ, Alexandra, VESELÁ, Zdeňka a VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana., 2019 Ultrasound measurement traits and selection of young animals of Aberdeen Angus cattle in the Czech Republic. In ASD 2019 – Book of Abstracts. : , s. n.. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19140.pdf
Abstrakt

The evaluation of meat quality is becoming the standard in beef cattle industry. Ultrasonography is a very suitable method for evaluating of live animals. This method of identifying qualitative indicators allows young animals to engage in reproduction and thus in genetic progress. The most important traits are scanning mainly on musculus longissimmus lumborum et thoracis (MLLT): eye muscle area, intramuscular fat, rib fat and rump fat. These traits are highly correlated with observation on carcass body too.

ProjektVyužití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat