Uplatnění semene bílé lupiny ve výživě dojnic

KUDRNA, Václav, ČERMÁKOVÁ, Jana a BLAŽKOVÁ, Kateřina., 2010 Uplatnění semene bílé lupiny ve výživě dojnic. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 54-57. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10113.pdf
Abstrakt

Byl proveden experiment o designu 3 x 3 latinského čtverce s cílem zhodnotit vliv náhrady sójového extrahovaného šrotu semenem lupiny bílé (Lupinus albus, var. Amiga) v dietě dojnic v laktaci. 30 vysokoužitkových dojnic bylo rozděleno do tří vyrovnaných skupin po 10 kusech v každé skupině. Skupiny se lišily typem zkrmované diety. Kontrolní dieta obsahovala 100 % sojového extrahovaného šrotu, zatímco v pokusné skupině P30 bylo nahrazeno 30 % a ve skupině P50 50 % sójového šrotu lupinou. Každá perioda trvala čtyři týdny s tím, že tři týdny bylo přípravné období, po němž následoval pokusný týden, ve kterém byly provedeny odběry vzorků mléka, bachorové tekutiny a krve (z ocasní žíly). Nebyly zjištěny žádné statisticky průkazné rozdíly (P > 0,05) v příjmu sušiny, produkci a složení mléka. Na základě výsledků tohoto pokusu lupina bílá může nahradit až 50 % sojového extrahovaného šrotu v krmné dávce dojnic při udržení stejné úrovně mléčné užitkovosti.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat