Úpravy stájí pro prasnice respektující standardy pro ochranu zvířat

HÁJEK, Jan a JELÍNEK, Tomáš. Úpravy stájí pro prasnice respektující standardy pro ochranu zvířat. Náš chov, 2005, roč. 65(9), s. P33-P37. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5174.pdf
Abstrakt

Standardy na ochranu zvířat, dané směrnicemi EU, budou v chovu prasat vyžadovat úpravy stájí pro prasnice. Autoři podávají přehled nových požadavků a referují o způsobech, jak nutné rekonstrukce řešit.

OdděleníChov prasat