Úroveň biosekurity závisí na velikosti chovu prasat

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Úroveň biosekurity závisí na velikosti chovu prasat. Náš chov, 2019, roč. 79(5), s. 84-88. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19058.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu potenciálních možností přenosu patogenů do chovu prasat prostřednictvím lidí, zvířat, dopravních prostředků, kontaminovanými předměty, technologickými systémy, krmivem, vodou i stelivem, volně žijícími zvířaty a vzduchem s důrazem na možnosti realizace preventivních opatření biosekurity v drobnochovech, malochovech, velkochovech a ekologických chovech. Dodržováním zásad biologické bezpečnosti v chovu prasat jsou vytvořeny předpoklady ochrany zdraví zvířat a lidí

ProjektAfrický mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat