Úspěšný chov prasat začíná zdravým odchovem selat

VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Úspěšný chov prasat začíná zdravým odchovem selat. Náš chov, 2011, roč. 71(8), s. 80-82. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11073.pdf
Abstrakt

Produkce zdravých a vitálních selat je jedním z předpokladů úspěšného chovu prasat. Pro příznivý růst a vývin selat je nutné zabezpečit vhodné podmínky během období mléčné výživy a následného odchovu. Je však důležité si uvědomit, že na vývoj mláďat nepůsobí pouze vlivy, kterým jsou vystavena po porodu, ale již během prenatálního období se může rozhodovat o jejich budoucí užitkovosti.

ProjektStanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat
OdděleníChov prasat