Utváření zevnějšku a dlouhověkost krav v ČR

VACEK, Mojmír, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, BOUŠKA, Josef a NĚMCOVÁ, Eva. Utváření zevnějšku a dlouhověkost krav v ČR. Náš chov, 2007, roč. 67(4), s. 31-35. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7047.pdf
Abstrakt

Dlouhověkost dojnic a jejich celoživotní užitkovost jsou z hlediska ekonomiky výroby mléka klíčovými parametry a jsou často používanými selekčními kritérii při šlechtění mléčných a kombinovaných plemen skotu. Délka produkčního období dojnic závisí především na jejich užitkovosti, plodnosti a zdraví. Délka období produkčního využití krav souvisí vedle užitkovosti zvířat také s jejich funkčními vlastnostmi podmíněnými i geneticky. Vztah mezi utvářením znaků zevnějšku a dlouhověkostí byl hodnocen samostatně u holštýnského a českého strakatého skotu. Byl potvrzen vztah mezi utvářením funkčně důležitých znaků zevnějšku a dlouhověkostí krav.

OdděleníChov skotu