Včlenění světových interbullových hodnot do domácího genomického hodnocení

PŘIBYL, Josef, BAUER, Jiří, FULINOVÁ, D., MOTYČKA, J., PEŠEK, Petr, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠPLÍCHAL, J., VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Včlenění světových interbullových hodnot do domácího genomického hodnocení. Náš chov, 2015, roč. 75(11), s. 30-31. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15142.pdf
Abstrakt

Domácí chov dojeného skotu je ovlivněn rozsáhlými trvalými dovozy inseminačních dávek. Mladá zvířata mají proto slabý vztah k domácí kontrole užitkovosti a jejich hodnocení je méně spolehlivé. Bylo posouzeno začlenění celosvětových interbullových údajů do domácího hodnocení mléčné užitkovosti. Interbullové plemenné hodnoty byly odregresovány do denních záznamů kontroly užitkovosti a jednotlivým záznamům byly přiřazeny váhy podle spolehlivostí plemenných hodnot. Odregresované údaje byly přidány k celostátní domácí kontrole užitkovosti. Metodami BLUP a ssGBLUP byly test-day modelem stanoveny plemenné hodnoty a genomické plemenné hodnoty. Předpovědi hodnot mladých býků podle údajů do roku 2009 byly porovnány s jejich výsledky kontroly dědičnosti v roce 2014. Genomické plemenné hodnoty (GEPH) měly vyšší spolehlivost než obvyklé plemenné hodnoty. Začlenění interbullových údajů zlepšilo spolehlivost jak plemenných hodnot, tak genomických plemenných hodnot.

ProjektGenomická selekce dojeného skotu, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat