Věda a výzkum v hiporehabilitaci v ČR

BARTOŠOVÁ, Jitka., 2023 Věda a výzkum v hiporehabilitaci v ČR. In Uspořádání konference. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz23247.pdf
Abstrakt

Konference Věda a výzkum v hiporehabilitaci v ČR pořádaná ve VÚŽV, v.v.i., ve spolupráci s Českou hiporehabilitační společností 29. března 2023 byla testovacím ročníkem setkání pracovišť zabývajících se vědecko-výzkumnou činností související se všemi odvětvími zastřešenými obecným termínem hiporehabilitace (od terapií těla i ducha po využití koně v pedagogické a sociální praxi). Účast byla větší, než se v takto specializované oblasti čekalo, neboť z více než třicítky účastníků tvořili značnou část lidé mimo akademickou sféru se zájmem o spolupráci s VV sektorem či přenos vědeckých poznatků do praxe. V první části dne představily jednotlivé týmy z výzkumných ústavů a univerzit svá pracoviště, zázemí a témata pokrývající jak vliv HR na člověka, tak na koně.

OdděleníEtologie