Věda o hospodářských zvířatech v Čechách a na Moravě

ZAVADILOVÁ, Ludmila., 2022 Věda o hospodářských zvířatech v Čechách a na Moravě. In Uspořádání semináře. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz22173.pdf
Abstrakt

Odborný seminář VĚDA O HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘATECH V ČECHÁCH A NA MORAVĚ, který se uskutečnil 9. listopadu 2022 od 9:30 do 12:30 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi a který pořádalo oddělení genetiky a šlechtění v součinnosti s oddělením chovu skotu, se věnoval dvěma zásadním tématům současného chovu hospodářských zvířat v České republice, a to ekonomice chovu a genomice ve šlechtění hospodářských zvířat. Využití genomických postupů ve šlechtění hospodářských zvířat významně ovlivňuje jeho úspěšnost. Ekonomické váhy, výsledek použití bioekonomických modelů, jsou nedílnou součástí selekčních indexů. Výsledkem je pak populace dojeného skotu, která poskytuje dobrý užitek, je efektivní a zdravá, což je základem ekonomicky úspěšné farmy zaměřené na chov dojeného skotu a produkci mléka. Podstatnou součástí semináře byla prezentace českého vědeckého časopisu, Czech Journal of Animal Science a vědecké konference regionální mítinku EAAP v Nitře v roce 2022. Jak v časopise, tak na konferenci jsou představovány výsledky vědeckého výzkumu týkající se obou představených oblastí.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat