Veletrh Swiss Tier v Lucernu

KVAPILÍK, Jindřich. Veletrh Swiss Tier v Lucernu. Náš chov, 2018, roč. 78(5), s. 17-20. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18087.pdf
Abstrakt

Problematice agrárního sektoru s důrazem na chov hospodářských zvířat byl věnován jubilejní desátý ročník třídenního veletrhu „Swiss Tier“, který se konal koncem listopadu 2017 v Lucernu. Tato významná švýcarská výstava je současně národním kompetenčním centrem pro živočišnou výrobu, zdrojem informací o pokroku a tendencích vývoje v zemědělství a platformou k výměně názorů mezi prvovýrobci a zástupci profesních organizací, pracovníky služeb, výzkumu a vědy, projektantů, dodavatelů a odběratelů a dalších institucí, a účinnou formou prezentace zemědělství a potravinářského průmyslu i pro nezemědělskou část švýcarského obyvatelstva. Hlavním cílem jubilejní výstavy bylo seznámení účastníků s problematikou nazvanou „Smart Farming“ v zemědělství. V rámci „fóra“ chovu skotu bylo předneseno 9, výroby mléka 20, chovu malých přežvýkavců 11, chovu drůbeže 9 a chovu prasat 12 přednášek. D. Bechmann, ředitel firmy Nutri´Form SA, pojednal ve svém vystoupení o šancích a rentabilitě výroby mléka s pomocí systému „smart“. Na problematiku automatického a automatizovaného dojení se ve své přednášce zaměřil prof. M. Schick z poradenského a vzdělávacího centra Strichhof. Předmětem vystoupení H. Rüegseggera z firmy UFA AG byla problematika „smart“ výkrmu dospělého skotu.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda
OdděleníChov skotu