Věnujeme dostatek pozornosti genetickému zdraví skotu? Rodokmenová analýza kongenitálního defektu.

ČÍTEK, Jindřich, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, ZAVADILOVÁ, Ludmila, SCHRÖFFELOVÁ, Daniela, VEČEREK, Libor a HOLUBOVÁ, Nikola., 2020 Věnujeme dostatek pozornosti genetickému zdraví skotu? Rodokmenová analýza kongenitálního defektu.. In Generace za generací: šlechtění v našich chovech. Sborník ze semináře u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 16-29. ISSN 978-80-7403-236-3
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz20129.pdf
Abstrakt

V České republice byla zrušena kontrola dědičnosti zdraví. Na základě provedené analýzy výskytu jednoho kongenitálního defektu v populaci skotu v ČR, atresia ani et recti, je demonstrováno riziko tohoto postupu. Defekt je dědičný, býci s postiženým potomstvem by měli být vyřazováni z reprodukce. V opačném případě hrozí rozšíření nežádoucích alel v populaci.

ProjektVýzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat