Verifikovaný metodický postup získávání a zpracování hodnot v národním systému hodnocení silážních hybridů kukuřice

ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, SPOL. S.R.O. TROUBSKO, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, NUTRIVET, S.R.O., POHOŘELICE a SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU V PRAZE.. Verifikovaný metodický postup získávání a zpracování hodnot v národním systému hodnocení silážních hybridů kukuřice. Autoři: LOUČKA, Radko, LANG, Jaroslav, JAMBOR, Václav, NEDĚLNÍK, Jan, TŘINÁCTÝ, Jiří, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-905080-9-5. 2014-12-10.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz14155.pdf
Abstrakt

Certifikovaná metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu QJ1210128 s názvem: Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení. Nezávislé hodnocení silážních hybridů kukuřice, resp. hybridů pěstovaných k výrobě siláže, významně pomůže při rozhodování pěstitelů kukuřice a chovatelů dojnic v zemědělské prvovýrobě, který hybrid koupit a zařadit do výrobního procesu na farmě. U nás i ve světě existuje velké množství různých metod hodnocení hybridů kukuřice, čímž se podstatně snižuje možnost porovnávání hybridů mezi sebou. Velkou pozornost je nutné věnovat odběru vzorků.

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
Ke stažení 14155
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat