Vitamin C v krmných směsích pro drůbež - volba zdroje

SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela, DLOUHÁ, Gabriela a VÍT, Tomáš., 2012 Vitamin C v krmných směsích pro drůbež - volba zdroje. In Drůbežářské dny 2012. Praha: ČZU, s. 12-15. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12085.pdf
Abstrakt

Byla hodnocena stabilita vitaminu C, α-tokoferolu, retinolu a β-karotenu v sypké a granulované krmné směsi během garantované skladovatelnosti 12 týdnů. Krystalická a chráněná kyselina askorbová (Monofosfát, Lutavit® C Monophosphate 35) byly zdroji vitaminu C. Byl použit přídavek kyseliny askorbové 200 mg/kg diety. Stanovení koncentrace vitaminu C bylo prováděno v intervalu 14 dní, u ostatních vitaminů na začátku a ve 4 a 12 týdnech skladování. U obsahu vitaminu C v krmné směsi byla zjištěna interakce mezi zdrojem vitaminu C a granulací, mezi zdrojem vitaminu C a dobou skladování a kombinovaný vliv granulace a doby skladování. Monofosfát byl vysoce stabilní ve směsi do 10. týdne skladování a zdá se být vhodným zdrojem vitaminu C v krmivech pro zvířata. Krystalická kyselina askorbová měla velmi nízkou stabilitu. Granulace diety měla rozdílný vliv na stabilitu sledovaných vitaminů.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce